X O

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 89 )
image

 

ƏX O

һ

 

            əxə ə oə Əooə oəoə 25.12.1956-ə o әo əa əə. A əһ əe ax aəə (1978). Һeo aəə 15 o ə o aəe (1981-1995). 1984-ə o ax eoo əəə ooe. əҹ ə əə (1993). ə һaҹəə ə, əə ə (1995-2005) “o” (a-ee, 2002-2005) “ə” (o, 2005-2008) əeo eaoə. əəo ə ə һҹə, ə ax əə eə ( oa, 2008-2016...)

            e .. Əooə oə əə o eo əə axoo oə. əaə ao 90-ə ooəə ə o aəə əeə, əeoəə ə o eə, ə eə-ə, aoə əaəo һaeə. Һəa “o əo”,“o” əeoəə əҹə əaəo eaə aəe.

            2005-2008-ə ooəə Aəoҹoəə eəə, əxə -o aoe ə ə ə əһə ə axoəə əaəə, ə əoe, əaoəə, əҹoəə, xə-əoəə əə ə aoe. ə aəə əəo ə ə əeə ə eaə oə ə, əə ə əx輼ə ə o oə: ғə aə oə, aə o, ooə - eһəə xaaeə əx輼ə! e aə oo a oə , eoo əəə oo, o eoo , əə oe, ə a aə ae ə. əxəə ax eoo əəə ooe, əҹəx ə o eo aəə ғe, ə əeo aəə əһoəe, e e-ə ao aəə əҹe , ə ə eəə oə əe , o əoe, əə ə ə!

            .Əooə a e aһəə əə ae : ax-eoaə, ooa, əəə, oooa, oooa ... əaəə, ee aoəə, ao-eeooəə, əooəə ə eə-aə əo, o əə oəo aeһ aeə. ə ə ғəə əһə һəo əaəo eeə ҹaə ғəəҹe!

            .Əooə ooə aһəə ə əəo, əaəo, oo, ғəo ə xo aeo oo һəə e ғəe. “a”, “ə” əeo eao eəə, əaəo һəə əeoəə eaə aeəə eə e aһo, aһo aəoe, o əoe, ə o-o eaəoe, əə һa ҹəһə əə əo, oxo ə əxəҹ oəo. “e”, “e” axao, “”, “E” eoeo, “oo”... aəə aһo ғəəə.

            . Əooə o eo eoəə əe. əaə 28 oəə ooəə əə oə əəao, o o һəəo əəoəə ə əx ə һee. eə aə əa輼ə һəə aəəə. oə əə ə, İo, Eəo, Aəoҹoəə o ə һə əaoəə, e oaoəə ə aəe.

            o əə oooəə `əə, ooa eoo əəə oo Əə aaə ə ae. əə aə .Əooə e ooa eo

һəə eəə aoə, “o əo” əeəə ə eao o aəe. e a ae, ə “o o aaə” o a aəe, ə ҹoə oəə ə , ə o “o o oooa ə a” oəə ə əəə e əə əe.

            .. Əooə “-o əeo” ,“-o”, “o-”, “-o”, “a-o”, “-o” ooeaə əҹə ғəo ə aəe, ə ə ə axo əo əe oəe. Һəa ə xo aə-oһəo, ə eo əo, ə -oo eoe a oəə ə e xəaə oo a əə, ə oə əһ輼əo əə.

            ə һəə əe , Aəoҹo һə e ə eə aeə. ə əəo һəəəə əəooə, e əxə o əəə əһəo ə -əғə ə “aə o” ə əə əə... Һa oə , əx o ə a əə oo ae: o oə ae, axo-oooe, ooo-eooe, oo-ғəooe!

            aə oo һəoə aəoe, -ee һaəoe, əəo əoe, aoo-əəo oə xə oeoə: əə o!

            əx o, 60 oə oə !

 

 
  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|