J J -45

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

?

( 52 )
image
 
 
 

ә әә Әә

ӘӘ Ә

45

http://tolishpress.org/news/4259.html

 

            Ҹ . ә әә әә. ә ә. ә әә ә ә . , “!” әә , һәә ә. ә : “ , ә ә , ғәә ә, әә ә әә ә !” , “, һ ә ә! ә ә ә, әәә ә әә әә , “ ә!”” ә ә-ә ә . , , ә әәә. Ә әә ә , ә ә ә , әәә ә ә ә ә!

            ә әә , ә! Әәһ ә , ә әәә ә . - әә ә һәәә ә , ә “әә әһғғ” , ә. ә : “ҹ әһә әә ә ә ҹә ә ә ”. - ә , ә ә?

            ә ә-ә Һ ә , “ ә , әә !” ҹ ә һәәә? Һә ә ә ә , ә әә . Ә ә: “ ә ә, һәә ә , ә ә, ә ә , Һ әә - әә , әә, “ !” Һ ҹ ә ?

            Ә ә ә . , ә ә ә (әә) ә әә. ә ә , “ә, ә , - ә!” , “ һ ә , ә ғ ә ә ...?! ә!” Ә . әә, ә ә әә. , “ә әәә, һ ә!” , ! , “ ә , ә ҹ әә ә ә, әә ә , ә?” ә , “ ә ә ?” , “ ә ә, әә ә әә, ә, ә ә ә !” ә: “ ә ә һәә, ә ә !” : “ , ә ! ȼ ә һ , ә әә, ә һ ә ә! , ә ҹ ә әәәә әә һәә?

            әә ә, һ ә ә. Әә әә ә , “ ҹ ә әәәә ә ә һәә?

            ә, ҹ әәә һ, һәә , ә. Ә ә ә ә , “ әә , һ ә әә!” , “ , ә ә!” ә әәә әә ә, әә ә ә ә , ә ә ә! ә ғә, һә !

            әәә ә ә? әә ә ә ә , ә ғ ә , , әә, әә ә ҹ! Ә ә ә- һ , әә ә ә Һә! Ә, ә һ ә , , ә ғ!

            , ә ә ә ә ... !  

            ә ә ә һ әә әәә ә ә ғә һәәә ә ә. ә , ә ә ә , әә ә ә, әә ә ә ә! һ ә ә ә! , ә! ә ә, һ , “ ә ә , ә, ә ә!” әә ә , “әә ә ә !” Ә әә ә , “әә, ә ә әә!” ә ә ә . ә, әә ә, ә! Ә әә ә ә! һ ә ә! ә ә ә, ә 5-6 ә ә һ ә, әә ә әә ә! Һ-әһ . Әғ ә , “ әҹә ? ә ә? ә?” , ә әғ, ә һәә ә ( әә, ә ғәәәә һ ә!), ә ә!  ә ә әә ә! һ, һ әә ә, ә?   ә ә, . әә ә һ әә ә, ә ә ә ә! әҹ , ә Әғә ә , ә ә ә, ә “ә ә!” Һә ә , ә ә ә, ә һ , “ әә ә ә . ә һ: 1) ә ҹ ә; 2) ә һ ә , ә, ә ә ә, ә ҹ , һәә ә ә ә !” , !

            әә һ “”. ә ә, ә, ә ә, ә ә ә ә . әғә ә ә, әә һ. ә ә , ә һ әәә ә. , ә ә . , ә ә! ә ә ҹ ә , һ ә ә ә әә ә.  - ә. ә, , һ, ә, ә һ, ә ә! Әә әә ә һәәә, ә-ә , ә ә ҹә !

            , , һә ҹ ? , һ ә!

            әә һ ә . ә ә ә . әәә әә.

            Һәә: ә әҹ ә , әә ә ә әәәә. ә әәәә, ә ә әә ә. Ә әә ҹ ғә , ә! ҹ ә , ә әәә һәәә ә. әә ә ә , “ ә , ғәә һ , ә ә !

            ә ә , ә ҹә , ә һ, әә әә һә! Һәә, әәә , ә ә һәә ә ! әә һ ә! Һә ә , ә! , һәә ҹә ә ә ә ә ә әһғ! Әҹә әәә ҹә ә , ә , әә әғ ә һәә ә ә !

            ә? ә ә , әәә ә ә әһғ әә, һә ә әәә, ә ә ғәә! һәә ә , ә , “ә һәәә ә ә әәә ғәә һ!” ә ғәә әәә, ә ә ә ә, ә ә ә , ә әә ә әә ә ә ә ә ә ә ә әә! Ә һ ә , “ғәә һ !

ә һ

 
 

 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

comment  (1 )

 • Rabil, 08 , 2016 13:36:42
  Kahin Mirzalizade! Tınən ofisdə biş oxo... Çımı de Fəxrəddini kom nıbe... Çımı ko dıtı ijən de Elşəni be... Şımə de anonim, leqal ijən şərikinə nikon mınon təhqir kardəbe... Azən fırsət nəvedəbim ki şıməni bıvindim... Vindəcəğın hucumım karde bəşmə... Cıvonəti be... Quya azən ıştə sıxanım vote həni... Tınən ofisdə beşiş və vote ki ƏVON RABİLIŞON BEKARDƏ BƏ ÇƏMƏ VƏ...Halbuki joqo nıbe... Az əyo konco bəmim? Sadəcə əsəbin bıədə çəşədəm ast beşedə... Əncəx bə nohəx dıtım joqo karde... Tıni çok zındə nıbim... Əvvəldə bəmı mehribanəti karde... Azən hucumım karde bə Elşəni... Mande Ataxani həxdə... Ataxani qıləy çiş nıvışte bə Fəxrəddini cavabış doe...Əve Fəxrəddin əsəbin bıə de ğərəzi nıvıştə... Oşko nıvıştə ki Ataxan çe hukməti agente... Im ğərəz ni çiçe? Əv bimi agent votdə ımən bəy...Az çok zındəm ki heç qılə agent nin ovon...Sadəcə Fəxrəddini MTN-i dasdə rəxero muəyyən jestonış kardə...Ataxanən mumkune bənə qıləy bandi odəmi Fəxrəddini votə çiyon həzmış kardə ni... Əncəx Fəxrəddin muəllim yodo bekardə ki əv bənə əsqəri çəy sifarişonış icra kardə dorozə soron...Iştə şəxsi karyero heç vaxt çəyku diəro vitə ni... Çəy moə dəfndə bənə Fəxrəddini bıə...Bə aeroport bənə merdi beşe bə çəy və...Əy çəykuş heç vaxt imtinaş kardə ni.. Fəxrəddini bəy kobudətion vey bıən...Əy hejo səbrış kardə..Fəxrəddini ijən Ataxani fikondə az dərsdəm ki HUKMƏTİ HEÇ TAXSİ Nİ, ÇİÇ KARDƏ TOLOŞON KARDƏ BƏ YƏNDI...Im səhve..Hukməti bə tolışi hərəkatış divon qətə...İmi bə co kəsi qi ekarde əbini...İjən ki tolışi hərəkatda Fəxrəddini de Ataxani xususi vırəş heste...Dı nıvıştəyon əvoni çəşdə eğande əbini...

|