J h

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 152 )
image

 әә Әә

ӘӘ ţ ҺӘ

  ә”әә һ ә Һәә ” әә ә . ә , ә, ә, ә, ә, әһ , әә. Ә ә ә , ә “ ә”әә һә ә ә.

әә әғә , ә һәә - әә . , ә һәәә ә ә ә ә, әә ә әҹ. ә ә ҹәһә һәәә ә , әә ә ә , - ә ә әғ, ә -ә , һәә әә ә һ ә әә, ә әә әғ, әә ә ҹ һә, һәә ә ! Һ “Һәә ”әә ә ә әә ә әҹ ә , әә - ә әә әғ әә һ, әә һ ә ә ғә , ә ә ә ә әғ. ә , ә әәә әә әғ һ, һәә ә , ә ә әә . ә ә, ! Әһә!

әғә ә ә , әә ә әҹ , ә әғ ! әғә ҹ.

ә әә ә (һ ә, “” , “” , “ә” , , , ә ә ) ә ә  һ . әә әә , ә ә һ . ! ә ҹә ә әәә әғ ғ ә әәә һәә әә әә ә әә әә. Ә, ә ғә ә , һ ә әә ә  .   

 ә-ә ә ә ә һ, әә ә ә һәә әә , ә һ ә “ һәә”: “Ha, yo oqətom, davardom bə məsələ, ə ruji yutub soxədə çəmə yolə şair Əli Nasiri vindıme, xəyli soronbe əy vindedənıbim, vote bəbe ki, hiç dəqiş bə ni, Xıdo bəy sofə jimon bıdə İnşallah, ha, kam mande dəqıjyom, Əli Nasir tolışi şer votedəbe, şeri nomən “ıştə həxi bəsənemon, bəvindeyon”be. In şer bəmı qıləy ləzzətış doy, tı boy diyəkə, çı Əli Nasiri, yaan co şairon jıqo patrotə şeron məseyədə xəyli peştıpur bedəm, hətto bə ciqə omedəm, bəştə tırkə-tolışə balaliyonən votedəm ki, şımə nom boçi bı həxə koədə ni? Dessə keynə şımə bəştə moə, nənə zıvoni marde çı kənoku diyə bəkaşon? Boçi bı zıvoni oqətero bə mucadilə, bə canq beşedənişon? Dessə keynə co zıvondə qəp bəjeşon? Kıve şımə tolışəti? Əvon bəmı çiç bıvoton coke? “Kon navadə şə tolışi balalionədə i kəs bı həxə koədə heste ki? Kon navadə şə tolışi balalion tolışi zıvoni oqətero bə canqin? Çəy nomi bıvot, əmənən dəşəmon bı həxə ko”. Bə rostə sıxani çiç bıvoti? Hurmətinə handəkəson, az jəqo "navadə şəkəs” zınedənim ki, çəy bala bı koədə bıbu, şımə zınedəbuşonsa çəy nomi iyo bınıvıştən, azən bəştə bala-bulon nuşodəm, bənıvışteşon? .

ә ғ ә , һә ә ә әә , әәә ә ә һ. әә һәә ә - әәә ә ә , ә ә әәә. Ә, ә , әғ әә һәәә ә һ , ә.

- әә ә “әә әә” ә һәәә. “әә әә”?

ә ә әә “ әә әә”, “әғ , ”, “ әһә”, ә һәә һәә : ә ә ә, ә, , һәә ә – ә! “әә ” һә ә ә ә . - ә ә һәә: ә ә һ , ә ә әә, ә -ә , “әә ә әғ , , ә әә әә”. Һ, ә? ә ә “, , әһә, әә әә” ә әә? Һәәә, ә! “әә әә” әәә ә ә , ә , ә -ә: , ә “әә әә” ә, әә ә ә , ә ә ә, ә ә ә?!

ȼ әә әғә һә һәәә әһ , һ ә , әә һ. Һәә ә әә, ә ә :  ә ә , “әә әә” ә ә ә, ә, , ә, , , әғ, әғә ә ә ә ә ә , ә ә ә “әә”, әәә ә ә ә, ә , ә ә ә, ә ә. әә ә , ә әә әә ә, ә , һә ә ә , ә , ә ә . Һәә , һ ә “әә әә” әә ә, “ә әә” ә. әһ ә , ә ә әә , ә әә, әә, әә ҹә ғәә әһә . Һ ә “әә әә”, ә-ә, әә , әһә . ә , ә ә һ “” әә, “әә әә” һ ә ә, һ ә әҹә ә. ә “”, “әә әә” әә ә ә ә! Ә ә , ә ә ә ә, ә ә ә, ғ, әғә, , әғ, ә , ә әә ( һәәә һәә ә), ә ә “ә ә ”, әә ә ә . әәә һә ә һәғғәә ә , ӘӘ ӘӘ, ӘҺӘ, !

әәә ә ә ҹ һә ә һ, ә һ , ә ә ә , әә ә ә ә “әә әә” һәәә. әәә ә әә ә ҹ ә, әәә һәә әә , әә ә һәәә һ әә ә әәә, ә!

әәә ә әә. - , әәә ә әәә һ.

“әә ” һә ә һә, ҹә, һәә әә әә (әә) һ. Һ ә һә һ ә әә ә ә , -, “ә ә, ә ”. “әә әә” ә ә һә, ҹә ә , ә әғәә ә , ә ә әғ , ә ә ә !

ә “әә ә” ә ә ә! Һ ә «әә әә» ә әҹә ә, ә әҹә. Ә ә ә ә, әғ , әғә ә ә ә, ҹә һ ә ә . Ҹ ә ә, ә ә әә, ә ә әә, ҹ ә “әә әә” ә ә ә, ә ә. ә ғ, һәә һ ә ә ә. әә ә , һ ә әә әәә, әәә “” ә. ә һ , ә әә “” ә, һ әә ә.

ә, “әә ” һ һә ә, һәә . Ә әә , ҹәә ә ә һ ә ә әә әә ә (ȼ ә ә ә ә ә ә һәә әә. Ә ә: “Ki pidəşe ki, çəy kə be xıyzonsoyb bındını?..”. ә ә ә ҹә ә ). ә әәә һ ҹә , әһғ, әә, әә, ә, һ ә “әә әә” әә!

Ә әә , “әә әә” ә әә ә ә әә. Әә һәә ә әә “” ә, ә ә “ә” ә!

ә, һәәә ә “әә әә”, ҹәҹә әғ, , ә һ ә -ә ә, ә , ҹ ә ә ә ә , әғ . ә, ә “әә әә”  “ ә”, һ, әәә һә ә әғ, , , ә, әғ әәә ә, әә ә ә ә ә , “, , ә әә әғ”?!  

Ә, , “әә ” һәәәә . Һ ә ә ә әә әҹә ә ә!  

ә ә, ҹә ә ә ә ә : “Kon navadə şə tolışi balalionədə i kəs bı həxə koədə heste ki? Kon navadə şə tolışi balalion tolışi zıvoni oqətero bə canqin? Çəy nomi bıvot, əmənən dəşəmon bı həxə ko”.

ә әә, ә ә, ә һ ә Ә ә , ә “şeri jəqo qıləy ləzzətış doəbe bətı”. Ә , әәәә, ә ӘӘ ӘӘ Σ , ә ә ә ә “әә ә”, ә әә, ә әә әғ , ә әә, ә әғ әәә әғ , ә әә ә, ә ә (һәәә, ҹ ә ә ҹ)! Һәә һ ә , Ә ҹә ә , ә “әә әә”, ә “, әһә”. Ә һә-һә әә ә һ әә ә һәғғәә ә ә, әә әғ, ә ә! Һәә , Ә “әә ”, ә “ә” ҹ ә, һ һ. “ ә, әһәә” , Ә әә әғ Ә , ә ӘӘ ӘҺӘ!

ә ә ә ә ҹә: , ә “ә-ә” ( әә ә ә!) һә ә (ә һәғғәә ә ә ә !) ә , ә әә ә ә , “ә , әә әә?” Һәғғәә ә ә ҹә, әһә ә, Ә , ә әҹ-һ һәәә ә- ә ә (һә ә ә, ә ә, ә, ә , ә ә ә, ә ).

ә , Ә ә ә ( әә ә әә!) ә һәәәә, әә “һәә әә” ? әә ә ә, ә ә әә! әә “ә-ә ” ә , Ә әә һ әә ә , ә ҹә һә, ә ә, ә ҹә - һәә ә ә? әә әә ә (әәә ә) әә ә, ә һәә ә ә , ә әә ә, ә ғә ә , , ә, ә, ә, , ә ә, һәә әә ә? ә һ әә Ә ә ? Һәәә, һ , ә , әә әә ә. Ә ә ә әә ә ә! ә ә ә! ә ә ә, ! Ә әә, ә һә , ә ә, ғәәҹ, һә ә әә, һәә ә , ә ә ә ә әә, -ә! ә әә, ә, әә әә ғ ә Ә , ғә ә әә ә “әә ә” ? , ә, һ ә ә ғәә , ғ ә ә! ғ ә ә ә , һәә ә әғ!

һ ә , ә “ә-ә” һ ә ә ә әә ә-ә!  ә әә ә , , ә һ, ә һ, , һә ә ә ә , ә ә, ә ! Ә ә ә ғә әәә, әә, “ә ә ә ә ”!

ә. Ә ә әә, әә ә, ә, ә ә.

әәә ҹ ҹә әғә әә Әәә, ә ә ә ә , ә ә, ә ә һ , ә ә, әә ә , ҹ ә ә ? ҹ ә Әәә ә ә ә әә, ҹ һә-һә “ә-ә ”? ҹ ә, Әәә һә, әә ә ә -ә әә? ә ә ә , һ әә , һ әә , һә, ә, әә ә ә? ә әә ә , Әәә әә, әә ә әәә ә әә ә -ә ә -, һ - ә ғәәҹ әҹәәә ә , ә әә ә Ә ( әһә ә ә!)?   

әә ә ә әә , Ә әә, Әәә Һәә, әғ ә һә әә?! ә һ ә - ә ә әә: һәә ә ә әә әә, һә ә ә ә, һәәә ә ә, ҹә әәә әҹә ә һәәәә , ә ә, ә, -ә һәәә һәәәә! Һ ә ә ә, һ ә һәғғә: ә “әә әә” әәә һәә һ ә ҹ -ә ә ә, , ә ҹәҹә әә, әә , ә ғә , ә һәәә ҹәҹә -ә әә, һ ә ә ә ә ә, һ, , ә ә ә, ә ә ! Ә һә ә ә , ә , ә әәә әә әғ, әә , һ ә һә ә һәәә ә ә ә ә! ә һ ! ә ә - әә , ә ә әә ә әә ә әә! ә , һ ә әҹ ә ә , әә ә һәә. ! ә әәә , һ ә ә ә әә ә ә , әә ә ! ә әҹә әә ә! һ ә – , , әғ , ә ә, ә ә, ғә ! Һ ә ә ә ә! ә ә әә ә ! ȼ-ә -ә ә ә, ә ! ә , , әәә ҹә ә , ә ҹ ә, ғ ә...

 

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|