!

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

?

( 253 )
image

Һţ (ә) Ә, Һ ,

Ә ӘӘ Ә – Ә!

 

            ә ә әә!

            ... әә , ғ ә, , ә ғ!  әә ә: Һә ә ә . әә ә ә һә. ә ә ә ә , әғ әә . Ә, ә , әә һ ә әә һ, әә! ә ә, әғ һ , ә ә һ!

            Һ ә әғ әәәә ә һ. Һ ә әғ ә- ә ә , ә ә ә ә ә , ә әәә.

            Һә ә әә ә әә. әғәә ә , ә һә ә, һәә ә әғ. ә әғ ә ә , әә ә!

            Һәғ ә , һәә ә ә ә ә ә. Һәғғә , ә ә, ә әә  ә. Ә әә ә, ә ә ә ә,   ә ә, ә , ә ә , ә ә ғ әә ә! ә ә һ әә әә , һ әә , әә , ә ә әә ә ә ә . әҹә ә , ә, һә ә ә ә ә әәә, ә ә әә, әә һәәә-әәә !

            әә әә . ә , ә ә ә ә, ә ә ә ә ә , әәә һә-һ ә ә...

            ә әә ә ә ә әғә ә әһ әә ә әә . әә ә ә әә ҹ ә ә. ә әә ә ә әһ: “İslamədə iqlə dovlət beyniye, hakimiyyətən bə Vəliyyi-Fəqihi tabe beyniye. Isə şımə ımi ğəbulon karde pidəni, ım co məsələ... Və hiç kəsən şıməku bənə mısılmoni ımi tələb kardəni, hərçənd mısılmoniş əqərsə, ğəbul kardeyniş. "Imi ğəbul kardəm, əqıləni ğəbul kardənim" - jəğo bedəni...” (ә ә һ, әә әә). Ә ә...

            ә! ә -әә, ә , , ә ! ә әә, ә ә ә ә һә ә ә, әәһ ә ә ! Ә ә ә ә әә, ә, әғ ә әә, һ әә ә , “ , ә”! ғ ә ? ә әҹә ә ә ә һәә ә? ә һә , һә ә?  Ә ә ә ә әһ, ә һә һ һ , һә ә һ, һәә әә ҹ ә ә . ә ә һ, . ҹә , әәә ә, ә! Һә ә ә ғ ә ?

            әғә әә ә ә , ғә ә ә-әһ? ә һ ә ә. әә ә ә , ғә ә әғ , әғә. ә ә ҹә ә. “Ҹә ә” әә , ә ә әә. ә ә ә ә, ә! ә һ ә әә, ә, ә ә, , “ әәәә әә ”. Әәә һ ә, ә ә әҹә , ә һә әәһ һ ә ә . ә ә , “ә ғә ә”, ә “ә ә ғә ә”? ә ә ғ ә ? әә , ә , ғә ә, ә! ә, Ғ ә әәәә, һәә әә әә ә? әә ә , әә ә...  

            - әә ә “İslamədə iqlə dovlət beyniye, hakimiyyətən bə Vəliyyi-Fəqihi tabe beyniye” ә әә. ә, ҹ ә ә , әһ ә ә? ә, һәғғәә ә ә , әә әә һәә ҹә ә ә әәә? ә ә әә әә, “әә ә” ә ә , ә әә ә ! ә әә ә ә ә әһә, әғә, ә әәә ә? ә ә , ә ә! ә ә, ә ә ә! Ә ә ! әә , ә ? ә , 1400 әә әғә ә ә һә. ! ә әә ә? ә ә, ә әә ә ә ә ә, ә ә ә-әһ ә, әәә -ә ә ә? әә ә һәәә ә ? ә , әә ғә әә ? ә ә: ә ә әә !   ә әһә ә ә һ ә ҹ ә әәә – ғ-, әғ . әҹә , әә әҹ, һ ә ә ә әәә , әә әәә ә. ә әә , ә! (ȼә ә , ә ә ә! !) ә ә , әғ ә ғ , ә әһ , әә ә ә һә! әә ә ә ә әәә ә, әәә , ә ә ә ә, һә ә әә , ә һәә (ә) ә ә!

            ȼ әә әә ә , әә ә ҹ әә. әә ә ә әәә ә, әә ә әә ...

            Һ ә әғәә ә ә әә әә ә. ә һ ә ә ә ә әә , ә ә - ә , ғә ә ҹ-ҹ ә ә. ә әғә ә әә ә , һ ә ғә ғә , ә әә ә ! Ғә ә! Һәә Ә Ә ә (ә) ә! әә һ ?

            әә ә ә ә әһәә әә ә, ә , ә ҹ. Һәә , әә әә ҹ ә ә ә әә , ҹ ә- ә! Ә ә ә әғ, ә ә , һәә ә әә, һ ә , әә ә ә, ә ә ҹ -, ә ә ә ә!

            Һәә ә ә , ә әәә, ә ҹ . Ә әә ә, ә ә, әә ә , ә- ә ә ә ә. ә, ә ә әә ә. ә ә , “ә ә” ә ә ҹ? әә әғ, ҹ әғ әәә ә ә ә. ә ә әә ә әә.

            һ , , ә ә әәәә ҹәә? , һә ә ә ә ә , ә ә- әә ә әә. ә ә. әә, әә һә ә ә һ , ә һә ә, ә әә ә әә. әә әә, ҹ ҹ әә ә әә ә ә , әҹә әәә әә ә ә! ә ә әһәә әә ә ә ә, әә ә, ә ә! ә, әә! әҹәә “ ” әә әә һ әә әғә !..

            ә әә әәә әә. ә әә әә һ, ә ә, ә ҹ ә. ҹәә әәә ә һ һәәә әһә әә ә , әә әә ә ә! ә, ә ғғ ә ә?..

            ә ә ә , ә ә ҹәһә, ә әә әә ә ғә ә ә! әә- ә, әә!

            ә ә ә ә, һ ә ә әә ә ҹә ә ә ә, , ә. Һәә ә ә , ә ә ә ә ( әә ә ә!).

            ә ә, “-ә” әә ә ә ә әә әғәә, ә, һә һҹ ә ә һ...

            ә, әә ! ә ә 10-15 ә ә ҹ ә әә , “ә ә ә, һәә ә ә ә-әһ”? “ә” ә, ә һәә ә, ә! “-” ә ә ә! ә әә ә ә? ә , һә әә әғ ә, һәә әә ?

            ә ә ә ә: ә , әә ә ә ә ә. ә ғә ғә әғ ә әә ә ! ә ә ғә ғә ә! ҹ ә ә , ғ ғә ғә ә? әә ғә ҹ ә ғә ә, әә әә ә әә ә! Әҹә ә ғә ғә ә, һәә ә әә ә! Ә ә , ә ә әәә әә! Һ әә әә ә әә, ә ә ә ! әә әғ ә ә ә! ә ә ә әғ һ һәәә (ә) ә! ә , әәә ғә ғә әә , ә әә ә? ә әәә әәә әҹә ә ә . ә әғ ә әәә әғ ә ә һә ә. , әәә әә, ә ә ғә...

            ... әә ә. әһәәә әә. ә ә ә ә Һ (ә)! ә әһә ә ә! ә ә әһә ә! Һ (ә) ә, һ , ә ә әә – һә ә ә, һәә әә әғ ! ә ә әә!

 

.. Әә


 

 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

comment  (1 )

 • Rabil, 18 , 2012 01:22:15
  1. Fəxrəddin muəllimi profesional palitoloq, tarixəvon, zıvonşunas ijən iraniste...Fəxrəddin muəllimi SƏVİYYƏDƏ yəni AKADEMİK səviyyədə bəy cəvob doe lozime. Bəyən çımı ZU əvışkini. Nəinki çımı. Hələ jəqo qıləy zoə moə zandəş ni ki tobə ısə bəy cəvob doe bızni. Hətta bə çəy ROST NIBIƏ sıxanon cəvob doe SƏVOD lozime. Ə səvod nə pantırkonku nəən çəmə hərəkatda heç zoədə be əzıni. Ğasbuən peşı jəqo zoə be. Hələ ki ni. Əve Fəxrəddin muəllim zuamndəti həmən bəvədəe ki Azərbaycanda bənə əy səvodonə odəm kame. Lakin az bə çəy bəzi məsəlon cəvob bədom. İntaasi bə tırki. Məqalədə çəy nomi əqətnim. Sadəcə çəy fikron tənğıd bəkam. Əncəx təbii ki akademik səviyyədə cəvob əbıni. 2. VİLAYƏTİ FƏQİH barədə bəmıku tobə 10 qılə kitobi heste. Xeyliən co mənbon. Bə Xameniən vey yolə hurmətım heste. Əv YOLƏ MERDE. Çəğın YOLƏ ALİM. Çəğın YOLƏ ŞƏXSİYYƏT. Im ıştə vırədə. Əncəx az tobə ısə dıştə anəndə mutalion bə dasım varde zınə ni ki BƏPE HUKMƏN VİLIAYƏTİ FƏĞİHİ rəhbərəti jiyo bışamon. Hətta dumə VİLAYƏTİ FƏQİHİ şə vey alimonən əy İSLAMİ HUKMİ qorə ne bə ictimai-siyasi səbəbi qorə lozim zındən. Yəni ın məslə kifayət ğədər mubahisənine. Çəmə hərəkatda oxnə devron bə meydon beşə NİMƏ İSLAMİSTON ıştə qəvisə oməy votdən. Bə Xamenei ijən bə İroni hurmət be əv ni ki DƏŞƏMON İRONİ JİNTON yaən çəvon kardəy İMİTASİYA bıkəmon. Bə joqo besəvodon cavab doe lozim ni. 3. Fəxrəddin muəllimi əleyhinə peş əy vey qəpon jedən. Lakin bə çəy əleyh məqalə formədə cavab doəkəs vindəm ni. Bə qorə ki çəvon veyni ki nə MERDƏTİ nəən SƏVOD heste ki ın koy bıkəyn. Əncəx Fəxrəddin muəllimi xosyətdə co kəsi hətta arədə məqalədə təhqir karde heste. Az bimi şohidim. Çəy ideoloji ijən elmi fikon vey mohkəmin. Çəy siyasi fikonən vey obyektiv ijən zumande. Lakin bəzən əvən bə muəyyən siyasi səbəbon qorə məcbur bedə zone-zone BƏ YOLƏ SİYASİ SƏHVON RO DODƏ. Çəy bə TOLIŞİ mustəqil davlətçiəti fikron praktiki mumkun nıbe qorə utupiyəye. Dumə utopiyə eqınyən qeyri-ciddiyətiye. Bə Azərbaycani tırkon ideoloji tənğıdi aid fikronən nohəxə fikin. Bə qorə ki həminə ideoloji səhvon çəmə xəlğədən co şəkldə heste. In 2 qılə fik absurde. Lakin Tolışi ədəbi zıvoni ijən ideoloji fikon vey mohkəmin.

|