hJ, ?

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

?

( 70 )
image

 

.. Әә

ҺţӘ, ?

            һә, ә. Һ ! , һәә ҹ! әә-әә әә әғ ғ һ ә, ә ә ә ә һ ә -, ғғә, әһ һә һә ә , ә әә , ә ә ә һәә әә әәә...

            Һәәә, ә һ ә ә әә . Һ-һ һәә әә ә , ә, ә ә, ә, әә ғә әә, ҹ ә, ҹ әә , әә ә ә әә әғ.

, ә һ , һә һ ә. ә һ , , ә ғә, ә ә, ә әә, , ә, ...

            ...ә-ә ,  әә әғ ә әә әә . - ә, -әәә ә, ә ә , ә , ә ә ә әғ ә . әә , әә әә ә , әә һ , әғә, ә? ғә. ә, , ҹ ә ә? ә, һ ә , әғ ә ә, ә ҹәә әә әә ә , ә ә? ә ә ә әғ? ә ҹә ә ә?

            әәә, һ ә ! әә әғә ә , ә ә , ә ғ әғ ә, ә әә ә һәәә ә, ғ ә ғәә ә. , һәәә, ! , әғ әәә, ә , ә әә -ә ә һ ә ә ә-ә ә ә ә! ә ә, ә ҹ ә ә, ғ, әә, ә ә ә “ә ә”, ә , ә ә әғ ә. , әәә ә ә , әһәә...

            ә ә ә ә ә , ә, ә , ә ә әә, ә, һәә һ ә әә, ә ә әә әә ә! ә һә ә! ә ә , һ ә ? һ, ҹ ә , әғ ә?

            Һ, ә әә ә , ә ә әә әғә ә ә. ә ә ә , ә ә ә ҹ ? ә, һ ә, ә ә, ә әә , әә ҹ !

            ә,ә ә ә ә ә, ҹә ә әә, әә әә, ә-ә һ ә ә ә. ә һ? Әә ә ә? ә, ә ғ әә, әә ә, ә ҹ ә, әә ? ә әә ә ә ? , әә әә ә , ә ә-ә һ ә, һ ә ә , “ , әәә әә ә”! ә әә ә?

            ә, ә, ә, әә ә ә, ә ә. Һәәә, әә һ ә ә. , ә ә әәә ә-ә әә, ,ә ә ә, әә ә ә ә . , ә, ә ә. һә ә-әә ә , һә ә ҹә ә, ә ә ә, әәә һә ә ә ә? Һ ә ә ә , ә ә әә әғ ә, ә ә ә, ҹә-ҹәһәәә, ә, ә! Һ ә әәә ! Һә, һә, , ә ,әә ә ә ә әә! ә , ә, ә ә ә ә әә?!

            ә, ғә , ә ә ә әә. ә, әә ә әә: Ә ә , ә, ҹ ә ә, ә әәәәә әә әә ә , әәә ә һ ә әә ә ! Әә ә ә, ә , әә әә әғ! Әә ә , ә әә! әә ғ ә, ғәә ә ә әә , ә ә әә, әә әғ. ә ә әә әә ә ә, ә ә . ә, һә, ә- һә!

            ә, , әә әә ә, ә, һә, әә ә әә ә ә әә! ә әә әә әә ә ә ә , ә ә, ә әәә әә әғ!

            ә ә, ә, ә , ә ! Һ ә ә әә ә , “ ә ”! , һ ҹә ә ә әһәә, ҹһә ! Ә һәәә ә ә, ә ә ә , , ә, ә ә ә ә әә , һәә ә ә әә!

ә ә ә һәә !

 

 

 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

comment  (1 )

 • , 02 , 2012 10:50:23
  (Şəfahət) Ay boli votdəj bahandəmon oxo tolış umri-billa handəni har şey famedə.Hiç bə nıvıştəyonən bovə kardəni.Har şey deştə qəzi pamyedə.Har kəs ənə ıştə bəhvat-bıstənədə.Həmmə ehandedə iyətiko, vakardəki ay millət boən i bıbəmon.Bovəkəki ım iəti şoğəribiyən məxluği dimo ıştə eğandeko ibarət zındə.Bəpeki çəy ha qılə votə sıxan boçəy dimo eəqınon bənə Ğurunə ayə muqəddəs bıbo.Peşeən ım lider bışo de kionsə kom ğuvvonsə ıştə mənafeku vıjorəti bıkə.Bə hiçki heri per vote bedəni ən çokə halədə odəmi abru doydən.Nəinki odəmi ıştəni həttda odəmi ənkə bobonən xain ,satqın çıbınım aqent maqent bekardedən.Bə tolışə hərəkat tojə omjəbəkəsonən bino kardən navkonnənkion vadoə səhvi bo tojədən vadoy.Rışğand qətdəjki boli əmə ım roy dəvardəmon tulə qəleçəynə roy bo çəvrəyki məşəmon.Votdə neye jəqoni hozi-hozi ikərən vindəj iyən şe deə roy.Eqıne bə qəleçə.Votdəj oqard, nubəton ıştə poçon bəpe kardə iyən dəro qındə, kamişiən şedə eqındə bə lınc.Məcbur bedəj bışoj dimobəy əy bekoj çə lınco.Şedəj tınən eqındəj bəçəy eqınə battəğ.Ha boli çəmə umrən de jıqo-jıqo sə bedə orəxedə.Tınən esə vakardedəjki boən i bıbəmon, həmməvoyənə ko bıkəmon, hərəkət bıkəmonki dınyo qardışiko çəmə millət bə kəno nımando.Ha esə bə kovrə dəçukəmon kom təşkilatədə qırdə bıbəmon, konco kom formədə qırdə bıbəmon bə məydon beşəmon.Oxo çəmə qasbu xoş omedə ha kərəm qıləy təşkilat bısoxtəmon peşoən kamişi peştə çəyən sə vadəmon bə tarıxi quri-qımbəz!Qasbu şımənən dəvət kardəbə bə Tolışə Siprişon Şurə şımənən anqıl bıqınon iyo muəyyən roon fiki bıkəmon ıştə zumandə maliyyə zu bo soxte hərəkəti bıkəmon, jışe bekəmon bə məydonki qasbu yolə hərəkati bino kardero jışe baməl varde bızınəmon!Im bəbe bəvədə əsl ko.Co curə de ehand-pehandi jışe baməl vay mumkun ni!Iştəniyən oməğandəmon!

|