1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

?

( 11 )
imageOƏ OKOƏƏ KƏƏO Ə


әә һ


     oə xəғ əə əəjəə əxə ə һee Kəəo ə. ə Kəəo һə һə ə okoə o əə ҹə kaejə eə aə əoə. Һə kə ao: əo (ejo), oəo (kjo, oo); һə əһkjə-ekə kakə ao: ғəə, əjə, oһə, əə, əһjə; һəə aakə ao: əһo, jə əo, “axej-axejo” əһoə ejə əə jo.  

     ə o Һej, Xa ejə, Һəə Əa, Ə Əkə, Ə Əғə, Ҹə Ғa jə ҹo əһo һə ə ə kjo ə ejə əə eə əҹoəə. əjəxao ja ə, ja e Kəəo ғəһəoo oəə jə əjə, ə əejə: 

Һa oo, je ғəo,
k e o.
əһə oəj, o e
Xa ejə əo.

Kə o ojəe,
oə o ejəe.
Һej əj ejə
əə ҹo ojəe.

Һa Xo, ajx əəj,
Əa kə əəj.
o Һej o eəə,
Ə Əkə xə əəj.

Xa, oj, oo,
a, ə, oo,
Һa oj a kə
Xa ejə, oo.

Һa oo, ao jə,
ə ə ғao jə.
ə əkəo kə,
ə Ə ғo jə.

Һa Xo, ə ,
Əһo ok eə.
o һəo jaə jə
ə Һej əə.    Ja ejə əjəxao o a ojə ə Kəəo əһo:

Һej oe: Һa əғə,
e Ə Əғə!
kae əj əə,
Koe əə ҹə?

Əo oə kəe,
Əo o ə əe.
e ə oғa,
əjo ə aə əe.

Һej əe ə əjo,
e aҹə əjo,
oe: «o, xo ?
ao oo aҹeo?»

Һej һəx jəəj,
Əə Əa jəəj.
Kə, a əғə
Һa ax o jəəj.

“Һej, Һej” əokə,
əj eһə əokə,
Əəj joəəə
oə o əjokə.     Aə ə “axej-axej” əejə. Əəoo aəə əəo ə-ə aejə. o əəo ə ə aə ҹoo ə aə ax ejə, əejə əjə kə. o o eəejə-ojə k, , aһə ə. ə aə a jək əo kaejə, eo e əə ə һəəkə əejə, e-e eəejə. e kjeə. Һa aəə kə ə oejə, əaə a əejə.  
     ə aə əo oeəə: 
-- Һej əə oҹe.
     əə aə əo əj ҹəo ojə:
--Jə-ə ҹe.
     Əaə ko kaejə (eһaejə). əoo e ə oejə : “Ə əһ!”, “Һəə əһ!”, “Һej əһ!”… e əһo o e ғajə kəə ejə. Ҹoo e ə a əejə: “axej, axej!” 
***
     ə aə əo oə kaejə, oejə: 
-- Һej əjj-e.
     ə aə əo əj o ҹəo ojə:
-- Jə əjj ke.
     Əaə ko kaejə. Һa o əo kaejə “axej-axej”…
***
     əoo һa əə xa oə kaejə:
--Һej əһə aəj…
--Jə ko oəj…

***
--Һej aһ-əһe,
--Jə xə əjje…

***
--Һej a oəe...
--Jə ə ae..
.
***
--o Һej oəə...
--E a, oj ə
...

 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

comment  (1 )

 • zabil, 19 , 2010 01:19:40
  һ ә әә ә,ә!

|