" h" -I

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 45 )
image

 

“ҸӘӘ ҺӘӘ”


    …ә ә jҹ jә әһә әҹә ә , jә ә jә . jә әә әә ә , әә jә ҹәәә ә әә ә. әә jә әһ j . ә әә ә һәә әғә һәәәә ә ҹ ә һә j jә, әә ә ә ә (jә) әғәә ә jә ә. j-әә Ҹәә һәәә.

    1911-ә әә jә jә әә ә jә һәjә әҹәә әғ әә 1905-ә ә ғ. әә jә әғ ғjә . әғ jjә jә ғjә - һәjә ә jә ә ғjә . 1912-ә , - ҹ ғj ә әj әә, - әә ғ әә әә әj ә әә ә әj ә һ әғjә jә ҹjә әәә әjә әә ә Ҹәә һәә.

    Ҹәәjә әjә jә әә ә әә (һәә ә j әә ә). ә әә ә әj ә әә ә әә Ҹәә-ә. һәә әә 1905-1911-ә ғ әә ә әj ә ә ә ә ә ә әә ҹ jәә. әәә әһ әj әә ә jғ ә ә ә "ә" әәҹә. Әj ә 1911-ә j ә һ ә һәҹәә. әә, әәә jә әәjә ә әһ әә. 

    ә ә ә Ҹәә һәә әә әjә Һ , әә ҹ Һҹ Әһә , Ҹә әә, j jә ҹ ә ә ә. ә ҹәәj jә һәә Ғ әәә ә һә ә ә (ә ә әәә әә). ҹәj әә j, j jә әһ һә jә jә ә ә. jә j ҹә, һәә ҹ jә ә ҹһә. ә ҹәәj ә jә jә jә һ. 

    Һәә әә әә ә ә - ә әә: ә jә ә әғә jj, әәә әғ j, jә ә j, әғә ә j, ә әғjә әәә j j, ә ғjә ҹ j .ҹ..

    1914-ә I j ҹ ә әә ҹәәjә ҹәһәә ә ә әә ә әәә ә ә һә jә ә . Әҹә ә jә , әә ә jә ә Ҹәә-ә, әj ә jә һәjә .
1915-ә - ә ә ғәәә әә һәjә jә ҹәәj. Һәә ә әә ә әәәәә һҹ әҹәә 300 әәә ә-әә ә әғ jә , ә ә . 1916-ә әә әә ҹ jә ҹәәj ә ә әғә әә. әғ ә ҹәәj jjә ә , jә ә һә .

    ә j һәә әә ә ә jә-jә ә әә әә ә ә jә jә әә әjә. Ә ә әғ ә jә jә jә ә ҹә ә әғә jә ә , һ jә ғjә әj. - ә ә jә ә һәjә әәә jә ә ә ә ә . jә әәәә әjә ә ә ә әj әә ә jә , j әәә һәjә әәj . ә әғә jә ҹәәj әғ ә . 
1917-ә ҹәәjә һәә әә әә , ә jә ә. әjә Ә j, әһәә Ә , Ә әһәәә Ҹә ә әә ә ҹәәj ә , ә ә , jә әәә һ һә j. әә ә-ә ҹәәjә һәә jә ә ә әj ә Ә , ә jә .

    Ҹәәj ҹә j әjә ә . ә һ ә һәәәә ә ә jә, j ә ә ә ә jә әj ә jә. ә ә ә jә ә jә ҹәәj jә әә. jә һәә ҹ әһә ә һәәә , ә ә ә jә һә jә , ә ә әә jә ә ә.

    әһ әә әә ә jә әһәә jәә ә "һ-" әә әә ә. Ҹәәjә һәә әә әә һә әә ә "һ-" әәә jә j ә "Ҹәә". әә ә ә һәә ә jә ә jә, һә ҹә әғ ә әәә, ә jә әәә jә ә ҹ әjә ә. 

    jәә jә ғ һәjә ә ә ҹәәj jә ә, һjә әjә әә . Ә jә ә әәә һә j.

    1918-ә әәәә " !" jәә ә ҹәәj j ә 3 һә әәә әғә. , , , , ә, Ә, , ә, ә, jә ғә ә ә ә ҹәәj ә. jә Әәәә, әә, һәә jә ҹ әһәә ә jә ә ҹәәj jә j. әә ә ә, ә ҹә ә ә ә , ә әә ҹәәj jә. 

    jә "Ҹәә" ә . jә әә әәәә әә ә ә әәә әjә ә jә -ә һ: ә ә-ә , ә ә һғғ j, әjә әj ҹ j .ҹ.. jә "Ҹәә" һә ә jә ә ә ә jә әә jәә әһ 1/10 һә .

    ә һәәә , jә "Ҹәә" jә ә Ҹәәjә һәә jә ә һ jә. һәә ә әғә ә ҹjә әә әjә ә .

    1918-ә ә әғә ә ә әә, ғәәj ҹәәj һjә jәә ә ә, һәә ә ә һәәә ә . ә j әәjә ә әәjә , , ә әә Әә ә әә ә ә әә әғә. әһәә jәә ә ә һҹ ҹәәj һһәә ә ә , jәj ә Һәә jә һ әә. һә әә һәjә ҹәәj .  

    jә әә ә ә ғә әj ә ә jә әj әә әә әә jә jә ә, әә һҹ ә . ә һ ә әҹәә һәәә ҹ . әә jә ә әә ә . ҹәҹәjәә ә jә һәjә әәә ә ә ә ҹәәj, ә әҹә jәj ә . 

    ә әә әһ. әә ә һҹ әә ә ә j ә ә, әj ә әә ә әә әҹ j ә .
ә ә әj, jә әj, ә ҹәһә әһә ә j jә әә һә ә ә j ә ә. ә әjә ә ә ә ә "һ " әә jә , ә . 

    ә 1918-ә әә ә ә ә ә ҹәәj ә ә һәәә һәәә ә jә ә ә әәj һ. әә әғ jә һ jә ә әjә ә әһ әj һғғ.

    ғә ҹә, ә ҹһ әә ғ ә "һ ". ә ә ә һ ә ә. jә ә әj ә ә ә ә ә ә- әһәә ә j . әҹә "һ " әһ әәә һә. j , ә ә ҹә , j jә-jә һәә. һ, ә әә ә ә ә ғәәҹ ә әjә.

    әj әә әә ә-ә ә ғә әj ә һ ҹәәjә һәә. (әәә ) әһәә jәә ә jә jә һjә jә һ әjәj ә , ә ҹ ҹәәj. ә әjә әjә әәә ә һjjә ә ҹәәj ә. "һ " ә ә һ әғә әә, jә әjә ҹәәj әjә. әҹәә әғ ҹәәj, ә jәj ә . ә һ-һә j ә ҹәәj ә ә ә ә. j ғәj . ә ә ҹәәj, ә ҹә ҹәәj әә әһ ә Һ . Ә һ ә . ә ә ә һә әғә , ә ә ә ҹә, әә jә ә . Ғ ә ә ғ j jәj ә . ә , ә j, ә ә-ә әj 1919-ә әә jә ә ә һ һә. Ә ә ә-ә ғә әә әҹ jә әәj әә ә jә. Һ ҹәәj ғ ә-ә, һәә һ ә әғә, һәә ә әһ ҹә әә. һә j ә jә, ғ әә j һә . 

    ә j әjғ jәә jә jә ә jә әә әә ә ә ҹ әj jә-jә ә. ә әә ә һәә ә j ә һә j. ҹһә әә ә әj . 1920-ә әә ә ә ә әә ғ әj әә jә , jҹәә ә ә ә һjә. әә әjә ҹ ҹәәj. 

    ә әғә әғ ә jә jә ә ә ә әә Әә, . ә һ ә ә әjә ә ә ә әә ә XI ә ә ә ғә әj , ә ә jә jә әһjә ә әә Әә. jә 19-ә . әһәә jәә ә ә ә һҹ, ә әһ Әә. ә һҹ ә ә әә ә jәj ә һәәә. j әә ә әә ә . әj jә әә ә әә әғәә ә һәjә әә. 

    1920-ә j 4-ә 2 һә әәә әғә ә ә ә әә ә. ә ә "ә" ә ә ә ә , ә ғә jә әә.

    j 5-ә ә әғғәjә ғjә һә jә һәjә ғjә ә. әғғәjә һә ә:
     ә –һә әһә jә һәjә ;
      ә ә- – ә ;
     j Ҹәә һ – ҹjә ;
     ә әһәә Ә – jә ;
     Һҹ әһәә Ҹәә ә – әһ ;
     Әғә ә – jә ;
     әһәә Ә Һ – әғ әә jә ә ;
     ә Ә ә – ҹә .

    әғғәjә һә ә j ә ә ә: 
1) ә jә әjә ә jә әә ә ;
2) әjә jә һәә ҹә ғ j;
3) һә ҹ jә һә әә һ ҹә ғ jә әғ ;
4) Һәә ә әәәһғғә;
5) һә.

Һ

“ə”. oə, 6(2006 )

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|