J:OO O -- A A AJE (II)

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 9 )
image

 

OO  O - A AJE
(II)


   a aje ғjə ae. jə һəəko, jə oeo əə axoəə a aje ғəə əjəe oo əə əe, ə e, ə ə-ə, əғ-ə e, xəғ ax oe oəə … ejəe a ə oəə, a əə a o əəə, a aə, a aə eo, əo kaeəe oə xəғ ko-oo k, əx, o, ox, ə, o ə ҹһo:
  Һəkəo eə һa!
ə ooə eə һa!
əj һəjo, eə һa!
Kəjəə ə k o?
oo, һa oo!
 
    (“Һa oo” (1990), II, 13)

  aə ə ə, əjk o ea eəə ə “Əə ғoo” (1990) һəə oo oəə əə e:
   Əə a ə oo,
Һa əəkəo, xoə ҹoo.
        (.Ə. a)

  a əo kaejəe ə xəғ:
  -  ə o əkəo һəə əo, ə əko e əaəo, ə j əo, kə eəo koə kəo. Әa һəj k…
   K kəj o eə, əəj əj ekəo,
K kəj e һaə, ə xx ekəo,
k oə ae, əj ə əkəo…


  - Əoe, əjə jəo , əxj əo, oo , oəo , һa koəə əə əo, əoə o əəo, xəjaə koo kəo… Əa һəj k…
   əjoəə kaəo, ojə o kaeəo,
Aə ejəo, əjo ə əoə aeəo,
e o-a, e k aə kəo ғaeəo!..


  əə Ka jo ə a һa ə əeə e əo oeə:
   Əə ғoo, ғoo,
Һəə ғoo, ғoo!..
 
        (“Əə ғoo”, III)

  (Ka oə əəo e oo a a aje ғoə, ə o ooe, һə əj ҹəoə oe:
   Kə oə okə, o,
ғ əj əjkə, o,
əjo e, ok əkə, o,
eһ ғo, һo –
Əe ғo əғo ! 
 
       (I, "Əe ғo əғo")

  "ə" (1993), "A" (2002) ə ҹo eoəə a ja ə əx oəə xa okaejə, əə ə xəғ a ə əəok ə əjə: ə һəoo ғjə o kaejə,  əə һəx-һғғ əejo, e eeo ə aejo xəғ a kaejə: 
   əғo əəə,
oo aəə,
oəəj, a əəj...
ə, jo oxo, ə!

   e kə ə o əe,
e kə ə əe,
əe, ə əe ...
ə, jo oxo, ə! 
 
       ("e", II, 46)

   ə Ҹə oəjə, “e əo oғo ə, ə һəx-һғғ əəə, ə ə o ə. ə əə ə һeeo kaejo əo əə..."   a aje e əə ə (aə) oəə oə xəғ əһo ғo ə ғəə əjə:
   e kə oғo ə -
əəə, a o a.


  (Jə əəə e kəə o əə һəx əejo, oə ə oxejo ҹəһ kaə. Əa e..., һa əə koj ko əe əҹəə, ee - ғə a-һə e ə əə e һҹəəə əoxəe)
   Һeo ə ғək
oə e, kəo a.

   e əəo əəə,
ə j xəə əə!
Һəə ko, ko, əə,
oxə ə, koo a.


  ( һo ғo əkə oj ə əə һəə k, oə xaakek ə jo oejə. jə əkə, oə oe һa, aəkə ə ək, a-aə e ə koj)
   e ғ , əj ojə,
Һə aə , kəj ojə,
əə o a-a ojə--
o k, o a!
 
       ( “A”, II, 57-58)

  okə əoe:
   Ғo əkə, əo,
Һeoe ғjəo,
oo, əo...
oe ə , əeo,
Əe ғo əғo! 
            (I, “Əe ғo əғo”)

      oə oeoə һojə e aeo һe, əo ə aə əjə əo, ao, əə əə ə һa a əəkəo. a aje kəejə əəoo ajəoə oe, a eaejə ə aһao: 
   əj oj xoə ,
Һ o e əғ eə,
əj e aə ,
Һ e əғ ə.

   -əj o ə,
əə əғ e əa,
Һeo əəko ə,
o əkə əo a. 
 
          (“Kaəə eə”, II, 65-66)

  ”əə o ə ” (1992), “Əə jao” (1993), "a əo" (2002),  “Kaəə eə” , “e ”, “”, "e əə" (2003) ə ҹo eoəə “ə ek һa o, aə aa ə əəo, ҹ əj, ak ə , ə o xəғ, ə o xjo, ə o һə ə əҹ oəkəo, kəə, koəə, ҹəjə əə koo, xə, “eeeo”, əo, əo, əəxao ejə ə a aje ə ғəə:  
   əə əj, xjo ee ə əjo,
əə-əə eə əo əə ҹo,
Ғ əo, o, əko- o,
Һə əə ə-һa e ə ,
əo , əə o ə . 
 
   (“əə o ə ”, II, 47)

    Ka əo, əəoo, һə eeo ə һəə əjə ə ə-ə, k, , jəһ, ee... əғəə, һa oeə əə, ə o oejə. Kjə əo əə ə-ə əe əə kaejə, əo “eaaəo”,  əəə”, “eke” ғo ojə, ə-һkə ə eғaejə. a aje “a” һo kaejə əəoo:
   a k , k?
A Ҹaa, aək,
A ək, əək,
axə oғə, əo,
Һəj əə, a əo...

   ə a, ə ə k,
Xəj ə, һa ə k.
əə һo əə ə k,
jo o, ғ əo,
Һəj əə, a əo...
        (“a əo”, II, 56-60)

  a ғəə һəə ejə o əə, o , o kajeə ə ə, ə j, əə-oo, əə-ə, ə- jjə əһao. “Xo” (2002) eəə oə xəғ o oə kaejə ao ə:
   oə oғə eəe?
ee, Xo, ee, Xo!
kaə oko eғ e,
ə ə ee, Xo!

   əj eəə əə һo,
Һ ə oə ə o,
əj əə əkəo—
əe ee, Xo!
 
       (“Xo”, II 60-61)

   a aje əxjə əһoə o ojə əjə oao  oe kəeəə: əe oa ə [“əo J” (1999), “ja” (2003),”əj” (2003)]; ja əe ə (“əə o ə ”( 1992),”e ” (2003),”e əə” (2003) ə ҹo eoəə e əһoə ə jo ojə jəə əғə xaakeo  oe. “e ” eəə  ə ə əx ə əə oə o ooə kae, o e-oxe, oə o oə kae, oe-ee:
   ə əe,
jo əe , əe .
əj əe a əe,
Ҹo-ҹo e , e .

   ok eə əə,
ə ə kaə o- һoə,
Kҹə, əҹə, əə -
ə ke , ke ...  
  
        ( II,”e ”)( һee o)


Oko oə ə əəjo:
I. Aaһe aja. “Əe ғo əғo”
II. a aje, “Koҹo a?”. ok. “”. 2004. 76 əһ.
III. “ak ek”,  4(13). 2003.

 

Aaһe aja
bayrami@box.az

 

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|