J: AO O - A A hAO

1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

:


  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

?

( 105 )
image

 

Ə AO OƏ -A ƏA  ҺAҸOƏ
( II әj)


     
әa Һaҹoә oәk ә әjo Ooo әkәәә 1966-ə o eaə a 12-ə. ə ə ə Pəkə joə əkə 1983-ə o, ooxjә A 1990-ə o, ko kaә ә ә, o ko әkә həoә әkәәә. ә o ә Ooo әһ oәә. ә ә koәkәj Ooo ajo ҹ һakjәәә. әa Oəojҹo Әo oғ . kjәә, ojәә a ә 6 ko ә. 
   əa kə eoəə əhao ə ha əəə ojə kaejə a eo əғ-əo ə ə jə həoə  əə oa, oə əə oa:
  əə kaj, a əə kə ,
a e , oəəə ə ...
        ( “ o əkae, ə”, II, . 39)

  eəə jo ə əa ə eoəə eə əə a-ə koo he əxjə ə:
   oə oə əəe ,
Һəə a əjə ə.
“jo e”- oəe ,
oə jo ke?

oo oe ə,
əjk o ke, əə,
A ekaə ə - ə ə,
oə jo ke? 
            (“ oə jo ke?” ,II,  .10)

  Һəə axo əə oə əғoəə ə ə jo ғojə kaeəə eə əə o, aəə eəə aə ə- oo əғ, a eəə ejə ə ҹok, ə ae eejə e e (e jo):
 ə okaj k o ka e,
x, ə a e.
oo hoғo əə ha e,
ə oғ eə, ə a,
jo, k x eə, ə a
.      (“jo, k x eə, ə a”, II, . 16)  

  ax ғk oғo ho ohə ejə k, əə ao, əəko, ao, ko ə eə hako, ejə -ə kaəe əo. ko əə əəko ə ə k e-e a:  kə, əə, əə,  ə ə aəə, aə, aə. əo e -ҹəo əəə o o ə əo jə əoə.  
  əhəə ( a, XVI ə) ejə “ej jə əҹ” oeə  “aғə”ə:
   e e a ə- ej,
e əhk əə k ғej? 
        ( IV , . 155 )
( ə-ej- jə “əjə ə həəkə”)

   ax joəə aejə eə e ə, “joəə haə, kəoəə aə” ao. ax joəə aejə ə əəko k, əə e (ə jo) a ejə, ə ҹa eejə əj. oə xəғ, əə, əo - ejə, əh ejə, «a kəejə, a ehaə ejə!»
   əaə ə xəғ, ə əə, əə-oo ə a kəə ae, ə ao oə ə əəkoj. Əəə əjje, ax joo eəe:
    o əaeə, ə eə,
Əjjoə oee, e xə oə.
-e eəҹe, ҹojə eə,
o xəғ h kə eə,
əəə əjo eə. 
        (“ əəə əjo eə”, II, .18)

  əa eaə ae: əə ə oəjo, ə əjo əғғ ə ғəə əjə. kə eoəə ə kaejə eaə oə ko, eə xao. oə ojo oe kəejə e oə o ə ə-əkə xao, okə o, ka ojə ao:   
   ə əo e e,
Ҹo k, xa.
ok e , ҹo ke e,
ooha, ə ha...
            (“ ə oəe”, II,  . 34)

  ə əkə əo ə,
oə ax .
Əoə kaeə e,
oғ eə ə ə,
xa, oə kə...
        (“oə kə”, II,  . 36)

  əa oejəə ə ea, eaə kə oao, əjə oeo ғojə kae əe e . . a oejə, əjə aeə əo hə kə, həə akə eoəə ə :
  ha kkəə
ə okaə ə.
əo əəj, o ə,
əh kaeə e həə,
xa, oə kə. 
            (“oə kə”, II, . 36)

  a akə eoəə o ə oəoə əə jə-ҹəəə oa e, əə eaə əxo eəə ə, ə-əғ kaə ə:
 ə kaeə ə ə,
Joo ao kjəə ə,
aah, hə həa ə,
əpə hoғo əpe:
e ə ə əe...  
          (“e ə ə əe”, II, . 46)

  a o, kəo xo əko, eoo, eҹoo, əxəhəo, o, həoəho, əxoo, eəoə əo, ”o”, “oao”, ”əəo”, “o”, “ғoo”, “həo”... hə kjo, kjo əғ-o kaejəə a əə e k, ahao ok əəoo, ғə ə jo:
 Əxə xəғ o həaə,
ə əə,
k əkə əxoғ hə,
eə eo, əj o,
o oo, əxo...
        (“o oo, əxo”, II, 49)

    əa əəkoə ahao hej kaejə. oe, əj oko oə əeho, əoo, eeo, əo, ao, o ҹo kakə ao əəoəə he, əo a oə əe k, kaəo oə kae ejə, kaə oəjo kae, e oə ə ə jo oj ejə:

 k kəjə oka, ə koə o,
Koəə o o, əke əo,
eə aoəo, ooə eo,
əe eaə, aə ə Һə,
kə, eə ə oə...         (“eə ə oə”, II, 32)


    əə - “kəəkə əə ə”, “aoəə əə o”, “ooəə əəə aoə”, Aғ - Һə... ə əeho ə o, jo eə ə oə kaə əo həə ə ka oko ə  ojə, aha ə o aejə, əə o o kaejə! kəə əoejə: “e oғo joə ehə əkə əə həəxe !..”
    Һo həxəə e əeho oə ə, əə əa ə ho oə ə həjə əaғe:
    əkə oko o okaə?
Eaeə ə ə- ə .
ғ oə kaə--
Ə əeə əəj oo.   
          (“əə ho”, II, . 27)

   Һəa a ə eəəə əho əh e ho ə ə kaejə, oғo əj eaokə k ə jo ojə: 
  ə k k ok e, k eə,
ə e, e əeə,
ə əo hok o eə --
ə e, aə hkə eəə...
    (“aah, hə kaə ə ə”, II, . 28)

   əa ə ə e (“aj ja”) a ə 20.11.1989-ə axəə “Ҝəҹ  ə” oəə ok əhəəə A-ə əəə eəə. “xa ə ə eəe” oəjə, ək ə k, əa əəo əҹ ə “Ҝəҹ ə” (1989-1990), “Aaa” (1991- 2008),  “o əo”( 2002-2003) .ҹ. ooəə.
   a oəjeo həxəə Oojҹo əəə a ə  əə ajo, ho: oə a, əa ə-o Oaj a ( “Ҝəҹ ə”, 1990),  a akaғa Kəo (“Aaa”, 1993), ə-axə əh ə  Əəҝəo (“Aaa”, 1996) əə ko aa, a eha aaxaoə e a Əə (“Aaa”, 2001), oo oə a, əh Ҹaa eə (“Aaa”, 2001), a əaə Aғajea “Xa”, 2002), a Oҹoə ( “o əo”, 2002) . ҹ. əjoəə əh-ə ejə əa əəo...

  
OKO OƏ Ə ƏƏJO:
I.  a Oҹoə - “a əə joə a –əa” //“o əo”,   14(67), 2002.
II. əa Һaҹaə - “ ə a oəj”. . 2002.  64 əh.     
III. “o əo”,   10- 17 ( 63- 70), 2002;  24(77), 2003.
IV. . . “əə əəo”. .1983

 
 

  • email
  • print
  • Add to your del.icio.us del.icio.us
  • Digg this story Digg this

comment  (0 )

|