!

1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

:


 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

?

( 29 )
image
әә ә!
Ә - 55


, Ә JӘ, Ә ӘӘ Ә!

, әj , ә !

     ә әj, әғ ә! әj – әғ ! әj – jj әғ! j һ әj әғ: ә j әjә , һ әj ә, - һ. ә ә - һ , ә , әәҹ , әә ә! Ә ә j һjә, ә һ ә j ! j әjә , ә ә әғ, ә әj ә. ә jһ әjә , һ әғ, ә һ , ә һә әғ әә, әj , ә ә! Ә ә j , ә j, ә j, ғj, әһә! ғ, әһә ә әә әғ , һ ә, әj ә, һ jә , ә ә әә jә . ә ә ғ/әһә ә ә ғ һ ә, әj ә ә әғ ә, әj ә. Әҹә ә jә ә әғ. Ә Ә. jә:

j һәә j , ә !
Ә , ә !


  Ә jә , әә ә ә j, ә . Әjә Ә. jә:

әj әә, ,
, әj , ә !

  әj ҹәj Ә. , һәә әj әj! ә ә j әә ә, ә ә, ә jә әә jһ әj , "әғ ":

ә j, j ә ,
ғ , ә ә !
ә j әә !
һ j , ә !
, ә ?!

  ә ә j ә : " ә әjә ғ", "- ә әә ", "j ә ә ", "ә ". ә ? ә әjә " -", " j- ә- ", ", әә, һә". j ә әә әj әj ә? ! әj әә ҹ j ә әj, j ә , « ғ әj ә»:

ә ә, j-j ә,
ә ә, ә ә!
ә ә, j әjә ә ә!
j һәә j , ә !
Ә ә !

  , ә һ һәә, һ ә әәә!
…ә әj һ 1993-ә әә. әә ! әғ әj " әә", һ ә ә, ә ә әәj:

һәә әғ, әә әә һәә ,
әә әә !
-ә, ә, ә, ә ә ҹәһә,
Һә ә ә , әә !

  ә, ә һәә. ә, jә , әһә ә ә "әә j, ә , әә !" ! ә jә әәj jәә, әәj :

, ә әә әғ, һә ә,
ә, , һәә !

  …Һәә ә Ә ә әә , әj әj « һәә»! j ә ә , jә ә , әә әj ! ә әә! әә jә , ә ә Әj әәә, һә ә әj әә әә j! әә . jә әj ә , ә :

әә , ә ә,
jә әә!
ә ә?
ә ә ә һ!

Ғj , "ә әjә әj ә"!

ә ә ә,
ә әә , әә!

  ҺӘ , !
  ӘӘ Ә!


  , jһj. әj ә ә j, ә һәә jә әәә. Һj әә ә ҹ һ ә , jәj, ә j һ әә, ә ә j. jә ә әj, һәә, әә, әә, әә, әjәә. әә ә , әj j ғәә һjәj ә һә-һә ә , әә , һә-һә ә ә, ә ҹ!

  ә ә? һ ә ә әә? һ ә «ә», "ә" әә? әә әғә ә әәә һә "ә", jjә ә , ә jәғ, ә ҹ! ә jәә әj ә ә? Һ ә! Ә һәәj ә әә ә, ә һ ә jәә ә ҹ әә. Һә-һә ә ә һjә , , ә jә jә ә әә , ә jә әj:

- ә , һ-әj ә Ә!
ә ҹә ә һә, "-?!" j ә Ә!
ә ә, ә ә Ә!
әә ә әә ә һә, ә!

  ә, һә ә, , һәә ! әәғ-ә ә әjә ә – Ә һ jәә jә ә һәә !

  ә jә әә, ! ә әә! ә , , 55 ә jә ә ә Ә ә ә !  

  ! ә , әә ә әjәә - ә !
 • email
 • print
 • Add to your del.icio.us del.icio.us
 • Digg this story Digg this

comment  (3 )

 • ambur, 03 , 2010 11:42:23
  Əli Nasir səykubəpo Tolışi həzo-həzo çımibənavi svilizasiyə rüfiku omə sehrinə vanqe.Çəmə milləti çımibəpeşdə omə milliyə ideyə əçəy şeyron ideya xətti əsas tərkibe.Əv tolışi tojə rüfi binovırə sidqi dılo deştə şeyron sıxani,ifadə,tərənnümi iyən eyhamon reçin-reçini həmən de bərkə şirə dəvoştə.In "bınə sığon" əv də cüri dəçındəki çətin kon qılə ğuvvə kenəsə əvoni çı iyıyəndıku co kay bızıno.Əli Nasir ımrüjnə rüji Xıdo bəməhon doə qıləy yolə baxşəye.Xıdo əy bo tolışi ve nızını.Mınən əçəy 55 sini təbrik kardəm.Xıdoku boəy 100 sin arzu kardəm.Esətnə həyati səksəkədə bəy firəvan həyat iyənən xəşəcon istixasə kardəm.
 • alimardan, 02 , 2010 11:17:33
  Təbrik kardəm tıni şair! Arzu kardəm ki,hejo ıştı sədo qur bıməsəmon. Xıdo hiçniədə tıni bəmə ve nızno.
 • , 01 , 2010 23:13:15
  !!! , , !!!

|